Ada diabetes guidelines 2021 pdf

Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet, Budapest Summary SGLT2-inhibitors — antihyperglycaemic agents with benefits beyond glucose control SGLT2 sodium-glucose co-transporter -inhibitors were developed for treating patients with type 2 diabetes.

Efficacy and safety of these drugs were documented in several phase 3 clinical trials. The position of SGLT2-inhibitors in the therapeutic approach for patients with type 2 diabetes were assigned in different guidelines and use of these drugs were suggested in dual or triple combination therapy after failure with metformin-monotherapy.

Segíthet, hogy az életére is fókuszálhasson a mindennapokban, ne csak a cukorszintjére

According to requirements of health authorities, cardiovascular safety trials were conducted and completed with four drugs empagliflozin, dapagliflozin, canagliflozin, ertugliflozin.

Unexpectedly, not only safety but marked cardiovascular and renal benefits were published in after completing the trial with empagliflozin vs.

\

In addition, data available from several cardiovascular trials with SGLT2-inhibitors in the past five years resulted in up-dated publications of guidelines regarding antihyperglycaemic treatment of patients with type 2 diabetes. Recently, cardiovascular risk ada diabetes guidelines 2021 pdf, presence or absence of heart failure and chronic kidney disease should be evaluated and considered first at modification of pharmacological treatment.

Although SGLT2-inhibitors were introduced in diabetology several years ago, it became apparent by now that these antihyperglycaemic agents have potentials beyond glucose control.

Accordingly, we experience a slow ada diabetes guidelines 2021 pdf continuous revolution of an anti-diabetic drug in cardiology and nephrology.

ada diabetes guidelines 2021 pdf magasabb éhgyomri vércukor

A regisztrációhoz szükséges vizsgálatok igazolták a készítmények antihyperglykaemiás hatékonyságát, feltárták a potenciális mellékhatásokat is. A szakmai irányelvek kijelölték a kezelési stratégiában betöltött helyüket a szekvenciális kezelés második-harmadik lépcsőjében, a diabétesz kórlefolyása során gyakran szükségessé váló kombinált antidiabetikus terápia tagjaként.

ada diabetes guidelines 2021 pdf repedések a szélsőséges test férfiaknál kezelés cukorbetegség 2

A forgalmazáshoz szükséges kardiovaszkuláris biztonságossági vizsgálatokat négy készítmény empagliflozin, dapagliflozin, canagliflozin, ertugliflozin esetében elvégezték. Váratlan eredményként először ben az empagliflozinnal kapcsolatban publikálták, hogy a placebokontrollos, randomizált vizsgálat nemcsak a készítmény biztonságosságát, hanem jelentős kardiovaszkuláris és renális előnyét is igazolta 2-es típusú diabéteszben szenvedő, igen nagy kardiovaszkuláris kockázattal rendelkező betegek körében.

Az elmúlt öt évben ismertté vált több vizsgálat nyomán a 2-es típusú diabétesz gyógyszeres kezelésének irányelvei módosultak, alapvető fontosságúvá vált a kardiovaszkuláris kockázat, a szívelégtelenség és az idült vesebetegség befolyásolásának mérlegelése és az aktuális helyzethez igazodó terápia kezdeményezése.

Nyilvánvalóvá vált ugyanakkor az is, hogy az SGLT2-gátlók — bár antihyperglykaemiás szerként a diabetológia terén kezdték pályafutásukat — olyan kardiológiai és renális előnyökkel is rendelkeznek, amelyek folytán ez a hatástani csoport joggal került a kardiológusok és a nefrológusok érdeklődésének középpontjába.

Bevezetés Az SGLT nátrium-glükóz-kotranszporter gátló készítményeket a 2-es típusú diabétesz kezelése érdekében fejlesztették ki. Hazánkban az empagliflozin és a dapagliflozin hét évvel ezelőtt került forgalomba, az egyébként regisztrált canagliflozin hazai bevezetésére üzleti megfontolások alapján nem került sor, míg a hatástani csoport negyedik képviselője, az ertugliflozin, ben vált a hazai betegek számára elérhetővé.

A diabetológusok így hazánkban három készítménnyel szerezhettek tapasztalatokat.

ada diabetes guidelines 2021 pdf a cukorbetegség kezelése nem hagyományos

Az újonnan kifejlesztett antidiabetikumokkal — hatósági előírás következtében, a rosiglitazonnal kapcsolatos metaanalízis nyomán, tól kezdődően — kardiovaszkuláris biztonságossági vizsgálatot kell végezni ahhoz, hogy az adott készítmény forgalomba kerüljön, illetve maradjon 1, 2, 3. Valamennyi készítmény esetében teljesült az elsődleges végpont: igazolható volt a placebóval szembeni non-inferioritás, azaz kardiovaszkuláris aggály nem merült fel az adott készítménnyel kapcsolatban.

Kivételt jelentett a saxagliptin esetében a másodlagos végpontként vizsgált szívelégtelenség miatti hospitalizáció statisztikailag értékelhető kockázatnövekedése. A szakmai ada diabetes guidelines 2021 pdf nagyon meglepte az SGLT2-gátlókal végzett kardiovaszkuláris biztonságossági vizsgálatok első eredménye, amely ben látott napvilágot. Ez a vizsgálat új lendületet adott a 2-es típusú diabéteszben végzett kardiovaszkuláris biztonságossági vizsgálatoknak, hiszen a cél innentől kezdve a biztonságosságon túlmenően a kardiovaszkuláris előny igazolása volt.

A randomizált, nagy tanulmányok olyan bizonyítékokat szolgáltattak, amelyek folytán a megújuló szakmai irányelvekben is jelentős változás következett be.

Ma már egyértelmű, hogy az SGLT2-gátló készítmények markánsan csökkentik a szívelégtelenség kockázatát és lassítják a renális károsodás ütemét. Ebből eredően az SGLT2-gátlókkal kapcsolatos eredmények nemcsak a diabetológusok érdeklődésére tarthatnak számot, hanem az elmúlt két-három évben a hatástani csoport iránt igen nagy érdeklődés tapasztalható a kardiológusok és a nefrológusok gyümölcsök cukorbetegeknek is.

Ez — többek között — azért is alakult így, mert kiderült, hogy az SGLT2-gátlók előnyös kardiális és renális hatásai diabétesztől függetlenül is jelen lehetnek, amit először a DAPA-HF-vizsgálat igazolt a dapagliflozinnal kapcsolatban. Az eredmények összességében véve jelzik, hogy az SGLT2-gátlók a diabetológián túlmutató kardiális és renális előnyökkel is rendelkeznek.

A kettős vak, randomizált vizsgálatban a zajló antidiabetikus kezelés megtartása mellett az aktív ágon a betegek naponta egyszer empagliflozint kaptak 10 mg vagy 25 mg formában, a kontrollágon placebo szerepelt.

Az összevont empagliflozinágraa placeboágra beteg került. A követés mediánértéke 3,1 év volt. A HbA1c placebóval korrigált értéke napi ada diabetes guidelines 2021 pdf mg empagliflozin mellett a Empagliflozin versus placebo mellett a testsúly, a haskörfogat, a vérnyomás- és a húgysavszint csökkent, a szívfrekvencia nem változott.

Összefoglalva azt lehet megállapítani, hogy fokozott kardiovaszkuláris kockázatú, átvészelt vagy ismert kardiovaszkuláris betegségben szenvedő 2-es típusú cukorbetegek körében a zajló standard antidiabetikus kezelés mellett alkalmazott empagliflozin számottevően csökkenti a kardiovaszkuláris eseményeket, a szív­elégtelenség miatti hospitalizációt, az összmortalitást, a renális szövődmények progresszióját és a renális klinikai események számát.

Az alapvizsgálat több, utólagos elemzését is publikálták 9— A követés mediántartama hét 3,6 év volt. A statisztikai analízis hierarchikus sorrendben történt. A vizsgálat a renális funkciók terén egyes végpontokban a canagliflozin vs.

Gyakran ismételt kérdések Kinek ajánlható az inzulinpumpa használata?

Canagliflozin vs. A vizsgálat elsődleges végpontjaként két, egymással egyenrangú, összetett végpont szerepelt. Analizálták a 3 pontos MACE alakulását, de e mellett a szívelégtelenség miatti hospitalizáció vagy a kardiovaszkuláris halál összevont végpontja ún.

  1. Go to: References 1.
  2. Magyar Diabetes Társaság On-line
  3. Haj kezelésére a cukorbetegek

Az eredeti elsődleges végpont a 3 pontos MACE volt, a vizsgálat már zajlott, amikor a más SGLT2-gátló készítménnyel befejezett tanulmány EMPA-REG OUTCOME eredményei a vizsgálókat arra ösztönözték, hogy klinikai szempontból releváns másik elsődleges végpontot kardiovaszkuláris halál, szívelégtelenség miatti hospitalizáció összevont végpontja emeljenek be a vizsgálandó elsődleges kimenetelek közé. A követés tartama medián 4,2 év volt A dapagliflozin kardiovaszkuláris szempontból biztonságos készítménynek bizonyult a non-inferioritás kritériuma teljesült az elsődleges 3 pontos MACE-végpontot tekintve.

A dapagliflozin vs. Alcsoport-analízis során statisztikailag értékelhető ada diabetes guidelines 2021 pdf nem találtak primer vs. A betegek a véletlen besorolás elve alapján arányban kerültek a három vizsgálati ágra ertugliflozin 5 mg, ertugliflozin 15 mg, placebo. A vizsgálati tervet ban készítették, a cél a hatósági előírásnak megfelelően a non-inferioritás tesztelése volt. A vizsgálati protokollt A vizsgálat dec.

A két ertugliflozinágat összevontan értékelték A renális összetett végpont csak tendenciaszerűen mutatott javulást, de érdemes figyelemmel kísérni az eGFR időbeni változását is, s ez esetben megfogalmazható az, hogy az ertugliflozin nemcsak a szívelégtelenség, hanem a renális protekció terén is a csoporthatásra jellemző tulajdonságokkal rendelkezik A tanulmányt idő előtt zárták a független értékelő bizottság véleménye nyomán, miután az aktív ágon megfigyelt jó eredményből adódóan a további folytatás nem volt indokolt.

A zárásig összesen beteget randomizáltak, a követési idő medián 2,62 év volt. Az aktív vs. Amputáció vagy csonttörések vonatkozásában a két csoport érdemben nem különbözött egymástól A multicentrikus, a véletlen besorolás elvét követő, kettős vak, placebokontrollos, III.

A vizsgálat elsődleges összevont végpontjaként a kardiovaszkuláris halál vagy a szívelégtelenség rosszabbodása szívelégtelenség miatti hospitalizáció vagy szívelégtelenség miatti sürgős orvosi ellátás szerepelt. A követés tartama medián 18,2 hónap volt. A másodlagos végpontként szereplő összhalálozás relatív kockázata a dapa­gliflozin vs.

Associated Data

A DAPA-HF az első tanulmány, amely igazolta, hogy SGLTgátló készítmény adott esetben dapagliflozin szívelégtelenség rosszabbodását vagy kardiovaszkuláris halálozás kockázatát csökkentő markáns hatása nemcsak 2-es típusú diabéteszben, hanem prediabéteszben és szénhidrátanyagcsere-zavarban nem szenvedők diabétesz kezelésében sikeresen is igazolható, a hatás a szívelégtelenség miatti háttérterápiától független volt 24, 25, A klinikai megfigyelések összegzése Az SGLT2-gátlók fejlesztése a feltételezett antihyperglykaemiás hatás kiaknázása érdekében történt, a készítmények alkalmazási előírásai mind ez ideig a 2-es típusú diabétesz orális kezelésének terén, elsősorban kombináció tagjaként adták meg az indikációs területet.

Ennek megfelelően kerültek az egyes készítmények forgalomba, ezért szereztek kezdetben kizárólag a diabetológusok saját tapasztalatokat a készítményekkel.

Ma már egy szélesebb körben elfogadottá vált, hogy az Ada diabetes guidelines 2021 pdf — bár antihyperglykaemiás szerként a diabetológia terén kezdték pályafutásukat — olyan kardiológiai és renális előnyökkel is rendelkeznek, amelyek folytán joggal kerültek a kardiológusok és a nefrológusok érdeklődésének középpontjába is.

A szívelégtelenség gyógyszeres kezelési lehetőségei korlátozottak, az idült vesebetegség progressziójának lassítása terén az elmúlt 20 évben új gyógyszer nem jelent meg, érthető tehát a társszakmák érdeklődése. Nem vitás természetesen az sem, hogy a készítmények újólag megismert előnyös tulajdonságai a gyógyszeripar számára is kihívást, lehetőséget jelentenek.

SGLT2-inhibitors – antihyperglycaemic agents with benefits beyond glucose control

A szakmai közvélemény ma úgy tartja, hogy az SGLT2-gátlók — 2-es típusú diabéteszben alkalmazva — közös, hatástani csoportra jellemző tulajdonságaként az antihyperglykaemiás, a testsúlycsökkentő és a szerény vérnyomáscsökkentő hatás tartható számon. Fontos körülmény, hogy alkalmazásuk során a hypoglykaemia-kockázat érdemben nem növekszik. Kardiológiai és nefrológiai vonatkozásban hatástani csoportra jellemző tulajdonságként szerepel a szívelégtelenség kockázatának egyértelmű mérséklése és a renoprotektív hatás.

Fontos körülmény, hogy a szívelégtelenség alakulására kifejtett előnyös hatás viszonylag rövid idő néhány hét után már detektálható. Renális vonatkozásban fontos, hogy a gyógyszer szedésének megkezdése után rövid időn néhány napon belül az eGFR-érték csökken, de ez részben reverzibilis, részben pedig hosszú távon az eGFR stabilizálódik, szemben a placebo mellett megfigyelt fokozatos csökkenéssel.

Az SGLT2-gátlók ateroszklerotikus eredetű kardiovaszkuláris betegségekre kifejtett hatásával kapcsolatos eredmények kevésbé konzisztensek a hatástani csoporton belül, statisztikailag értékelhető előny jellemző módon a szekunder prevenció terén volt dokumentálható empagliflozin és canagliflozin esetében.

Ma még egyelőre nyitott kérdésként szerepel az, hogy az alkalmazási előírás egyes készítmények esetén fog-e változni, s ha igen, milyen formában. A rendelkezésünkre álló bizonyítékok alapján az vélelmezhető, hogy olyan változásra készülhetünk, amelynek folyományaként az SGLT2- gátló készítményeket a diabetológián túl más szak­­te­rületek is egyre gyakrabban fogják alkalmazni 27, 28, A csoporthatás kérdését a mellékhatások terén is elemezni indokolt. Mai tudásunk szerint a genitális mikotikus infekciók számának növekedése és a ketoacidózis-esetek számának emelkedése csoporthatásként értelmezhető.

Genitális mikotikus infekció a gyakorlatban előfordul, olykor a gyógyszer további adását. Inkább kellemetlen, semmint komoly mellékhatásként értékelhető. A ketoacidózis-esetek szerencsére ritkák, fizikai terhelés, interkurrens betegség, inzulinterápia mellett fordulnak inkább elő. Időben fel kell ismerni ezt az állapotot, hogy a metabolikus kisiklás súlyosbodását elkerülhessük. Úgy látszik, hogy más vizsgálat egyelőre nem erősítette meg ennek a szövődménynek a kockázatnövekedését 28, Az nyilvánvaló, hogy az antihyperglykaemiás hatás renális támadásponttal a glükozuria fokozásával valósul meg.

A fokozott glükozuria következménye a testsúlyvesztés, de csökken a vérnyomás is, ami a natriuresis növekedésével és a volumendeplécióval áll összefüggésben. A kedvező kardiovaszkuláris és renális hatások hátterében szerepet kap a preload és afterload csökkenése, a hematokrit növekedése, a myocardium metabolizmusának előnyös megváltozása, a vesében a tubulo-glomerularis feedback javulása, az eritropoetinszint növekedése, a glükagonszint emelkedése, a lipidprofil javulása, a szérumhúgysavszint mérséklődése, a glükóztoxicitás csökkenése, az oxidatív stressz javulása.

Nehéz megítélni, hogy melyik tényező ada diabetes guidelines 2021 pdf kiemelkedő szerepet a hatás bekövetkeztében. A kezdeti általános vélekedés szerint a hatás jelentős részét a hemodinamikai változások magyarázzák, az újabb adatok fényében azonban számos más mechanizmus is fontos szerepet kap a kardiális és renális védelemben A szakma azonban egy kicsit elbizonytalanodott akkor, amikor kiderült a DAPA-HF-vizsgálat eredményeiből, hogy a szív­elégtelenség kockázatának csökkenése ugyanolyan mértékben bekövetkezik prediabéteszben vagy szénhidrátanyagcsere-zavarban nem szenvedő egyének körében is, mint cukorbetegség típusai tünetei és kezelése típusú manifeszt diabéteszben 31— Ez a klinikai adat más megvilágításba helyezi azokat az elképzeléseket, amelyek elsősorban a diabéteszes anyagcserezavar terén bekövetkező változással magyarázzák az SGLT2-gátlók előnyös kardiológiai és nefrológiai hatását.

A szerzők Zelniker TA, Braunwald E a szívelégtelenség és a renális hatás mögött, illetve az ateroszklerózis befolyásolása terén pontokba szedve összesen 23 olykor átfedő lehetséges hatást soroltak fel, megjegyezve a végén, hogy egy betegség progressziója terén az egyik szerv károsodásának megelőzése kedvező hatással lehet egy másik szervre is A 2-es típusú diabétesz kezdő terápiájaként változatlanul a metformin szerepel.

Szívelégtelenség vagy renális protekció szükségessége esetén a bizonyított előnnyel rendelkező SGLT2-gátlók preferálandók, de választhatók GLP glükagonszerű peptid receptor-agonisták is akkor, ha SGLT2-gátlók kontraindikáltak, vagy a túl alacsony eGFR-érték miatt nem adhatók.

Fontos információk