Dcont trend vércukormérő e 1 hibakód

dcont trend vércukormérő e 1 hibakód

Ez a kézikönyv olyan fontos információkat tartalmaz, melye ket tudnia kell a vércukorszintmérô készletrôl. Alaposan olvassa át. Csak tesztcsíkkal használja! A vércukormérô készülék egyik fontos jel lem zôje a tesztcsík- kiadó funkció, mely le he tô vé teszi, hogy a használt, véres tesztcsí kot annak érin tése nélkül távolítsa el, elkerülve eme bio lógiai ve szélyes hulladékkal történô esetleges kereszt-szen nyezôdést.

dcont trend vércukormérő e 1 hibakód az 1-es típusú diabetes mellitus kezelésénél

A készülék másik különleges képessége a figyelmeztetô funkció, mely figyelmezteti Önt, hogy a mérje meg vércukor szintjét egy elôre megadott idôpontban. Ez az elôrelátó tervezés segíti, hogy a vércukrát rutinszerûen, meghatározott idôben ellenôrizze mindennap. Az alábbi alapvetô biztonsági óvintézkedéseket mindig tartsa be!

Fokozott figyelem szükséges, ha a készüléket gyer meknél, gyermekek közelében, sérült embereknél vagy mozgáskorlátozottaknál használják.

dcont trend vércukormérő használati utasítás - Pdf dokumentumok és e-könyvek ingyenes letöltés

Csak a kézikönyvben leírt módon, rendeltetési céljának megfelelôen használja a készüléket! Ne használjon, nem a gyártó által gyártott kiegészítôket! Ne engedje, hogy a készülék túl meleg felületekkel érintkezzen! Ne használja az eszközt olyan helyen, ahol aeroszolos sprayt használnak vagy oxigént alkalmaznak! Ne használja az eszközt, ha nem mûködik pontosan vagy valamilyen sérülést szenvedett! Mielôtt a vércukorszintje megmérésére használná az eszközt, minden utasítást pontosan olvasson el és gyakorolja a mérést!

Minden minôségellenôrzést az utasítás szerint végezzen el és konzultáljon diabéteszszel foglalkozó szakorvossal!

dcont trend vércukormérő e 1 hibakód diake cukorbetegség és a kezelés

Ha úgy gondolja, hogy súlyos kiszáradástól szenved, azonnal forduljon egészségügyi szakemberhez! Ha a vércukor eredményei a szokásosnál alacsonyabbak vagy magasabbak, de nincsenek tünetei, elôször ismételje meg a mérést! Ha vannak egyéb tünetei vagy továbbra is alacsonyabb vagy magasabb eredményei vannak, kövesse a szakorvosa tanácsát! Csak kapilláris teljes vérmintát használjon a vércukorszint ellenôrzéséhez. Más anyag használata rossz ered ményhez vezet.

Ha olyan tüneteket észlel, annak ellenére, hogy ezen használati útmutató utasításait követte, melyek nem állnak összhangban a vércukor teszt eredményével, forduljon szakorvosához!

Helytelen eredmények jelentôsen alacsony vérnyomású vagy sokkos állapotban lévô betegeknél elôfordulhatnak. Helytelen eredmények elôfordulhatnak hiperglikémiás-hiperozmózisos egyéneknél ketózissal vagy ketózis nélkül.

Vércukor mérése

Kritikus állapotú betegek tesztelése, vércukorszintmérôvel nem ajánlott. Kérjük, forduljon szakorvosához mielôtt más területrôl vesz mintát! Mi a más területrôl történô mintavétel? A más területrôl történô mintavétel azt jelenti, hogy a test egy másik területét használják, nem az ujjbegyet, a vércukorszint ellenôrzéséhez.

Ez a mérô lehetôvé teszi a mintavételt az ujjbegyen történô mintavétellel egyezô eredménnyel a tenyéren, az alkaron, a felkaron, a lábszáron vagy a combon.

Elônyök Az ujjbegyek sokkal érzékenyebbek a fájdalomra, mivel sûrûn találhatók itt idegvégzôdések receptorok. A test más területein, mivel az idegvégzôdések kevésbé sûrûn helyezkednek el, kisebb fájdalmat fog érezni, mint az ujjbegynél. Mikor használjuk? Dcont trend vércukormérő e 1 hibakód étel, gyógyszerek, betegség, stressz és testgyakorlatok befolyásolhatják a vércukorszintet.

A kapilláris vér az ujjbegyeknél gyorsabban mutatja ezeket a változásokat, Kérjük, egyéb fontos információkért, olvassa el a teszt- mint a kapilláris vér más testtájakon.

dcont trend vércukormérő e 1 hibakód a sebek kezelésére cukorbetegség

Ennek következtében, csík dobozában található tájékoztatót. Két vagy több órával testmozgás után. NE használja a más területrôl kezdő cukorbetegség mintavételt, ha: úgy gondolja, hogy a vércukra alacsony nincs tudatában a hipoglikémiának a más területrôl történô mintavétel eredményei nem egyez nek azzal, ahogy érzi magát hiperglikémia miatt vesz mintát a rendszeres vércukor eredményei gyakran ingadoznak Hogyan növeljük a pontosságot?

A vérkeringést serkenti, ha a megszúrni kívánt területet a vérvétel elôtt dörzsöljük. Ez jelentôsen befolyásolja a mért vércukor eredményt. A nem megdörzsölt területrôl vett vér, mérhetô vércukor koncentráció különbséget mutat az ujjbegybôl vett vérhez képest.

Kérjük, kövesse az alábbi javaslatokat mielôtt vért venne: Dörzsölje meg a megszúrni kívánt területet a szúrás elôtt!

Inkább használja az átlátszó toldalékot a készlet része az ujjszúró eszköz beállításakor! Csak glükóz vércukor mérésre használható és csak friss kapilláris teljes vérmintával az ujjakból, a tenyérbôl, az alkarból, a felkarból, a lábszárból és a combokból. A készülék otthoni és klinikai körülmények között is használható.

Nem használható a diabétesz diagnosztizálásához vagy újszülöttek tesztelésére. A más területrôl történô mintavétel ezzel a készülékkel csak a Más területrôl történô mintavétel címû részben leírt stabil vércukor állapotokban lehetséges. A mérés elve A teszt a glükóz és a tesztcsíkon található reagens reakciója által létrehozott elektromos áram megmérésén alapul.

A vércukorszintmérô megméri az áramot és kijelzi megfelelô vércukorszintet. A reakció által létrehozott áram erôssé ge a vérmintában található glükóz szintjétôl függ.

Dcont Trend Vércukormérő Hibakód E 6

Ezek a termékek tesztekkel bizonyítottan úgy lettek megalkotva, hogy együtt, egy teljes rendszer részeként mûködjenek, a vércukor koncentrációjának pontos megmérése céljából.

Mindig a vércukorszint mérôjének márkájával megegyezô márkájú tesztcsíkot és kontrolloldatot használjon! Az ön rendszere tartalmaz: Vércukorszintmérôt Felhasználói kézikönyvet Jótállási jegyet Kezelési útmutatót Diabétesz naplót Táskát benne kontrolloldat Ujjszúrót átlátszó toldalékkal a más területrôl történô minta vételhez Elemet r Tesztcsíkokat s Kontrolloldatot 11 Lándzsákat Fontos!

Felhasználói kézikönyv Ujjszúró Jótállási jegy Elem Kezelési útmutató r s 11 Diabétesz napló Használat elôtt gyôzôdjön meg róla, hogy minden fent felsorolt termék megtalálható a lezárt csomagolásban. Ha bármilyen hiányosságot tapasztal a termékeinkben, kérjük vigye vissza a vásárlás helyére! A tesztcsíkok, kontrolloldatok és lándzsák opcionálisak. Ezeket a standard felszerelés nem tartalmazza. A vásárlás helyén érdeklôdjön a hozzáférhetôségükrôl!

A vércukorszintmérô külsô megjelenése és fontos funkciói 1. A vércukormérô a behelyezést követôen automatikusan bekapcsol. LCD kijelzô Szimbólumok és egyszerû üzenetek segítségével végigvezeti a mérésen. A vércukorszintmérô bekapcsolására, a memóriába történô belépéshez és a beállításokhoz használható.

Együtt jelennek meg a mérési eredménnyel, ha az a referencia tartományon inzulinrezisztencia homa index magas esik. Ezen a vércukorszintmérôn négy figyelmeztetési idôpont állítható be. A tesztcsík megjelenése Ez a vércukormérô a teljes vérben dcont trend vércukormérő e 1 hibakód cukor glükóz mennyiségét méri. A vért a tesztcsík nedvfelszívó nyílására tesszük, és innen automatikusan beszippantódik a reakció cellába, ahol a reakció végbemegy.

A tesztcsík a következô részekbôl áll: Kontakt rácsok A tesztcsíkot ezzel a végével helyezze a vércukor szintmérôbe. Nyomja erôsen, míg nem megy tovább. Tesztcsík fogó A tesztcsík ezen részét fogja, a tesztcsík-tartóba helyezéskor!

Ellenôrzô ablak Itt ellenôrizheti, hogy elég vér került a tesztcsík nedvfelszívó nyílására. Nedvfelszívó nyílás Ide helyezze a vércseppet! Innen automatikusan beszippantódik.

Kapcsolódó kérdések:

A mûszer két különbözô üzenettel figyelmezteti, ha az elem gyengül: 1. Ha a jel jelenik meg a fôki jel zôn: a vércukorszintmérô mû ködik, és az eredmény továb b ra is pontos, de ideje ki cse rélni az elemet. Az elem kicserélésekor gyôzôdjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva! Ha a jel, low és E-b jelzések jelennek meg a kijelzôkön: az elem nem képes elég energiát szolgáltatni a teszt elvégzéséhez.

Azonnal cserélje ki az elemet! Az elemek kicserélése nem befolyásolja a vércukorszintmérô memóriáját a memóriában található korábbi teszteredményeket. Azonban az idô, dátum és mértékegység beállításokat esetleg frissíteni kell. Az elemek esetenként vegyi anyagokat engedhetnek ki, ha sokáig nem használják ôket. Ha tartósan 3 vagy több hónapig nem használja a mûszert, távolítsa el az elemet! Ne használjon korábban dcont trend vércukormérő e 1 hibakód használt elemet!

Csak megfelelô méretû és típusú új elemet használjon!

Ha az elemet mégis lenyeli, haladéktalanul forduljon orvoshoz segítségért! Ha ezeket a paramétereket kívánja beállítani, kérjük kövesse az alábbi instrukciókat! A vércukorszintmérô ki kapcsolt állapotában kezd jen! Nyomja meg az elem tar tóban található SET gombot!

A vércukorszintmérô most a beál lítási üzemmódba kerül. Nyomja meg az M gombot egy év hozzáadásához! Az M gombot lenyomva is tarthatja a gyorsabb haladás érdekében. Mikor a megfe lelô év jelenik meg a kijelzôn, nyom ja meg a SET gombot!

Nem találtuk a hirdetést...

Ekkor egy villogó szám, ami a hó na pot jelöli, jelenik meg. A gyorsabb haladás érdekében az M gombot tartsa lenyomva! Ha a kívánt hónap jelenik meg, nyomja meg a SET gombot és a nap kezd el villogni.

Ha a kívánt nap jelenik meg, nyomja meg a SET gombot! Ekkor 12 h vagy 24 h fog a képernyôn megjelenni. Ezek az idô kijelzésének módjában különböznek. Ha a 12h-t választja, az AM és PM jelzések is megjelennek majd az idôvel. Alább lát erre egy példát. Amikor a használni kívánt mértékegység jelenik meg a kijelzôn, nyomja meg a SET gombot!

Ezzel a következô lépéshez, A memória törlése" funkcióhoz lép. A gyor sabb haladás érdekében tartsa le nyomva az M gombot!

dcont trend vércukormérő e 1 hibakód atrófia izmokat cukorbetegség kezelésének

Mikor a kívánt óra jelenik meg a kijelzôn, nyomja meg a SET gombot! Ekkor a perc kezd villogni.

Fontos információk